افتتاح نمایشگاه خوشنویسی آموزگار مهر در برج میلاد

lightbox
#