معاون وزیر تعاون: ۲ میلیون نفر در صنایع خلاق کشور فعال هستند

lightbox
#